Elemek szűrése dátum szerint: kedd, 05 július 2016

Tusnádfürdőn a PSK és a SZAC labdarúgói összefogtak.

Kategória: Sport

Megnyílt a Művészeti Tárló kiállítása a Kondor Béla Közösségi Házban. Immár 19. alkalommal mutatják be legjobb alkotásaikat az egyesület tagjai.

Kategória: Webhíradó18

HIRDETMÉNY


Menczinger Melinda -1188 Budapest, Póth Irén utca 128/b. szám alatti lakos- építtető kérelmére, a Budapest XVIII. kerület, Nemes utca 38. szám és 140547 helyrajzi szám alatti ingatlanon meglévő földszintes épület engedély nélkül megkezdett tetőtér-beépítésének fennmaradása és továbbépítése ügyében a 23/32202-5/2016 számon, 2016. 06. 29-én érdemi döntést hoztam.


Az eljárásban hozott döntésemről, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.
Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1188 Budapest, Póth Irén utca 75. szám és 140548 hrsz. alatti ingatlannal rendelkezni jogosult Baktai Lajos (utolsó ismert lakcíme: 1188 Budapest, Póth Irén utca 75/a.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért hirdetményi úton történő értesítés szükséges.

Felhívom az eljárásban érintett néhai Baktai Lajos örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál – a jogosultságuk igazolása mellett – személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.

Az engedéllyel felmerülő kérdéssel telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen – a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 400. szám alatti 321. irodában – felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13.30 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 12.00 óráig.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1)
  „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
   b) a jogutód nem ismert.”
A Ket. 80 § (2) „ A hirdetménynek tartalmaznia kell
   a) a kifüggesztés napját,
   b) az eljáró hatóság megnevezését,
   c) az ügy számát és tárgyát,
   d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
  e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.”

A Ket. 78. § (10) „A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.”

A döntés ellen
, a döntésben foglaltak szerint fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja

  •  postai úton hatóságom címére feladva,
  •  papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
  •  amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.

A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály -1012 Budapest, Logodi utca 38-40. szám- kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni, vagy az ÉTDR felületről Építésügyi Fizetési Portál (ÉFP) által felkínáltak igénybevételével.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Horváth Ildikó sk.
építéshatósági ügyintéző

 

Kategória: Hirdetmények

FOKETUSZ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Nyáron is fennáll a szén-monoxid mérgezés kockázata. Az óvintézkedések elmulasztása a legutóbbi, két emberéletet követelő szén-monoxid mérgezéshez hasonló tragédiákhoz vezethet.

2016. június 20-án egy Budaörsi úti ingatlanban két lakó vesztette életét szén-monoxid mérgezésben. A háztartások többségében nyáron is használatban vannak a gázkazánok, gázüzemű átfolyós vízmelegítők, hiszen a legtöbb esetben ezekkel a készülékekkel történik a melegvíz előállítása. A nyári melegben lecsökkenhet a kémény huzatértéke, így fokozottan fennáll a veszélye annak, hogy szén-monoxid visszaáramlás történik.

Nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli, környezeti hőmérséklet különbségéből adódó nyomáskülönbség hatására távozik az égéstermék. Minél melegebb a külső hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, annál gyengébb a kémény huzathatása.

A fentiek miatt fokozottan figyelni kell a megfelelő levegő-utánpótlás biztosítására. Jól hőszigetelő, fokozott légzárású nyílászárók esetében mindenképpen gondoskodni kell megfelelően méretezett légbeeresztőről. A meglévő légbeeresztők átjárhatóságát folyamatosan biztosítani kell, rendszeres szellőztetéssel cserélni kell az ingatlan levegőjét, és a tüzelőberendezés használatát lehetőleg a reggeli és esti órákra kell korlátozni, amikor az említett nyomáskülönbség nagyobb.

Visszaáramláshoz vezethet továbbá a karbantartatlan gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök, amelyek működésük közben megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Jellemzően ilyen készülékek a konyhai szagelszívók, a ventillátorok, de extrém esetben akár egy szárítós mosógép is veszélyforrás lehet. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel együttesen használni. Főként a szagelszívók és ventillátorok esetében gondoskodni kell a készülék és a tüzelőberendezés összereteszeléséről, amely megakadályozza azok együtt működését.

Az óvintézkedések megtétele mellett javasolt a fogyasztóvédelmi hatóság által megfelelőnek minősített szén-monoxid riasztót felszerelni. www.kemenysepro.hu

 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 

 

Kategória: Hirdetmények

Hír naptár

« Október 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Csatlakozz közösségünkhöz