Elemek szűrése dátum szerint: kedd, 04 június 2019

Ismét sikeresen pályázott az Eötvös Loránd Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul! programra.

Kategória: CivilTájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére az alábbiak szerint:

a)      a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, a jogosultság megállapítására irányuló kérelmét  Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat a nyári napközis tábor keretében 2019. június 24. – augusztus 23. közötti időtartamban, munkanapokon az egyszeri déli meleg főétel helyben történő elfogyasztásával biztosítja.

A tábor helyszíne a Bókay-kert (cím: 1181 Budapest, Szélmalom utca 33., központi épület).

A család- és gyermekjóléti szolgálat a jegyző értesítése alapján felkeresi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevelő családot és segítséget nyújt a jogosultnak a jogszabály által előírt nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához. A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

Kategória: Hirdetmények

 

 

N Y Á R I N A P K Ö Z I S T Á B O R 2019. - T Á J É K O Z T A T Ó

A Nyári Napközis Tábor 2019. június 24. - augusztus 23. között működik a szokott helyen, a Bókay-kertben.

Cím: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33.

Telefon (munkanapokon 8-17 óráig): 06-20-485-35-09,
június 24-től a 290-10-34 is hívható.

 

A tábor fenntartója Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, működtetője a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, vezetője Madarassy Judit

 

A Napközis Tábor vezetői:

1-5. hét: Kuba Gábor, Eötvös Loránd Általános Iskola

6-9. hét: Székely Edit, Darus U. Általános Iskola

 

TÁBORHASZNÁLATI DÍJ

(A háromszori étkezés, és az alapraj díja):

 

1. kerületi lakcímmel rendelkező gyermek:

527,- Ft/nap (ételérzékeny 546,- Ft/nap) + 100,- Ft/nap táborhasználati díj. A gyermek lakcímkártyájának bemutatása szükséges, ennek elmaradása esetén a 2. pontban megjelölt díjat kell fizetni.

 

2. kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermek:

909,- Ft/nap (ételérzékeny 1.589,- Ft/nap) + 700,- Ft/nap táborhasználati díj.

 

3. Szünidei étkezésre jogosult jegyzői HH/HHH határozattal rendelkező gyermekek részére az étkeztetés és a táborhasználat térítésmentes. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az igénybe vétel előtt a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainál lehet kitölteni. A nyilatkozat kitöltésének elmaradása esetén a kedvezmény nem vehető igénybe.

 

4. A Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
irányítása alatt álló költségvetési szervekben, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő cégekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók, kerületi lakcímmel nem rendelkező gyermekei részére az 1. pontban megjelölt díjat kell fizetni. A kedvezményre való jogosultságot munkáltatói igazolással lehet érvényesíteni. Amennyiben ez elmarad, akkor a 2. pontban meghatározott díjat kell fizetni.

 

Ételérzékeny gyermek esetén a befizetéssel egyidejűleg le kell adni az ezt igazoló érvényes orvosi papírt is!

 

Az iskolákban tábori befizetést nem fogadnak el!

 

A tábornyitás előtt az 1. és a 2. hetekre a tábori befizetés a Bókay-kertben történik (bejárat a Szélmalom utca 33. vagy a Makói utca felől):

június 11-én, kedden 8-18 óráig,

június 17-án, hétfőn 13-18 óráig,

június 18-én, kedden 8-18 óráig,

június 19-án, szerdán 13-18 óráig lehet befizetni.

 

A tábor működése alatt a befizetés mindig keddi napokon lehetséges a Bókay-kertben 800-1800 között, valamint
július 1-től hétfői és szerdai napokon 10-15 óráig a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központban (Kondor Béla sétány 17.), egy vagy két héttel előre, lásd a táblázatot a túloldalon.

 

Szakrajt befizetni csak keddenként, a Bókay-kertben lehet!

 

Betegség, vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén 08.30 óráig lehet lemondani a következő naptól az étkezést a 06-20-485-35-09, vagy a 290-10-34 telefonszámokon.

FOGLALKOZTATÁS ALAPRAJOKBAN

- A tábori élet átlag 20 fős csoportokban (rajokban) folyik, a gyerekeket azonos iskola, érdeklődés, életkor szerint rendezzük csoportokba a lehetőségek figyelembevételével. A rajvezetők szakképzett pedagógusok. A tábor területén biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, és a háromszori étkezést.

- A napközis tábor hagyományos foglalkozásait (azaz a gyermekek részvételét a különböző báb, bűvész, zenés előadásokon, autóbuszos- és hajókirándulásokon), a mindennapos kézműves foglalkozásokat, a tábori sport és egyéb versenyeket idén is biztosítjuk. A városi portyázások és a belépők esetén felmerülő költségeket (amelyekről előzetesen papíron tájékoztatjuk a szülőket) külön kérjük biztosítani. Akinek ez gondot okoz, azok gyermekeinek ezekben az időpontokban a tábor területén biztosítunk foglalkozást.

A táborban a hagyományos alaprajok mellett a feltüntetett szakemberek által szervezett, vezetett SZAKRAJI FOGLALKOZÁSOK is igénybe vehetők.

Ezekben az esetekben az étkezési és a táborhasználati díjak mellett be kell fizetni a túloldali táblázatban szereplő összeget is a feltüntetett befizetési napokon!

A túloldalon feltüntetett szakrajok indítását tervezzük (figyelembe véve, hogy egyes szakrajok indítása minimális létszámhoz kötött). Amennyiben nem indul a szakraj, a szakraji díjat a szervezők visszatérítik, és lehetséges más szakraj igénybevétele.

NAPIREND a táborozás alatt

Reggel 600-800 között a tábor Szélmalom utcai kapujánál ügyeletet tartunk, fogadjuk a gyerekeket.

A tábori foglalkozások ideje: 800-1630 óra között

 

A tábor kapuját 1700 órakor zárjuk, ezután nem tudunk felügyeletet biztosítani!

 

A gyerekek 1630 előtt csak a szülővel, vagy annak írásos engedélyével hagyhatják el a tábort. Napközben útbaigazítást kaphatnak a Szélmalom utcai bejáratnál a portaszolgálattól. Itt találhatók a rajnévsorok, a tábor térképe és a programtábla.

 

A gyerekek táborba- és hazakíséréséről a szülőnek kell gondoskodnia. Segítségképpen az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 182, 184, 282E, 284E, 198 és 183 buszjáratok Varjú utcai megállójában reggel 645-745 fogadjuk a gyerekeket és a 1630-as táborzárás után ide kísérjük vissza őket. Kérjük a szülőket, mondják meg gyermekeiknek, melyik buszra kell felszállniuk, s erről a kísérőt is tájékoztassák.

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket az időjárásnak megfelelő öltözetben és tisztasági felszereléssel indítsák útnak reggelente, és ne engedjenek értékes játékot, telefont, nagycímletű pénzt a táborba hozni.

 

Tábornyitás előtt felvilágosítás kérhető (munkanapokon 8-17 óráig) a 06-20-485-35-09 telefonszámon és a szakrajok szervezőtől (az elérhetőségük a túloldalon található meg)!

 

A JELENTKEZÉSI LAP ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE UTÁN SZEMÉLYESEN VEHETŐ ÁT, ÉS KITÖLTÉS UTÁN SZEMÉLYESEN ADHATÓ LE A BEFIZETÉS HELYÉN!

 

pdfNyári Napközis Tábor-2019- időpontok, szakrajok táblázat

 

Kategória: Hirdetmények

Hír naptár

« Április 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Csatlakozz közösségünkhöz