Elemek szűrése dátum szerint: hétfő, 07 szeptember 2015

Bölcsödés gyermekek számára férőhelyek biztosítása.

Kategória: Civil szervezetek

A Lilomkert Alapítvány célja a római kastolikus hitélettel kapcsolatos tájékoztatás végzése. Ennek keretében támogatja hitéleti kiadmányok létrehozását, terjesztését, valamint a Liliomkert Katolikus óvoda oktató-nevelő munkáját.

Kategória: Civil szervezetek

Az egyesület célja a társadalmi jólét megteremtése érdekében a fogyatékos gyermekek, fiatalok és a SOFI XVIII. Kerületi Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény támogatása.  

Klubtalálkozó helye:
Zila Kávéház és Krisztina Cukrászda  -  1183 Budapest, Üllői út 452.

Időpont:
Minden hónap első szerdáján este 18 óra

Kategória: Civil szervezetek

A polgárőr csoport célja kerület közbiztonságának, a lakók biztonságérzetének javítása. Ennek érdekében gyalogosan és gépjárművel járőrtevékenységet végez, részt vesz közintézmények rendezvényeinek és közhasznú kerületi rendezvények őrzésében. Tevékenységi területe: Ganztelep, Ganz Kertváros, Szentimre Kertváros, Gloriett-telep, Gloriett-lakótelep, Bókaytelep, Szentlőrinc-lakótelep (KISZ), Havanna lakótelep. A Lőrinc- Kertváros Polgárőr Csoport 2001-ben alakult, kerületünk közbiztonságának javítása az itt élők biztonságérzetének növelése érdekében. Egyesületként tevékenykedünk. Tagjai vagyunk az Országos Polgárőr Szövetségnek valamint a Budapesti Polgárőr Szövetségnek. Működésünk szigorúan politikamentes.
Csoportunk megalakulásától kezdve együttműködik Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatával, a XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal, 2010-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Katasztrófa Védelemmel. Kölcsönösen segítjük egymást a kerület többi polgárőr csoportjával.
Csoportunk olyan emberekből áll, akik a bűnmegelőzés, bűnüldözés érdekében szabadidejüket feláldozva, törvényes keretek között többet akarnak tenni a kerületünkért. Kétségtelen, hogy ez a létszám kicsi, de nálunk az AKTÍV szó nem üres jelző, ami mögött nincs tartalom, minden tagunk rendszeresen lát el szolgálatot. Tagjaink átlagéletkora 35 év.
Polgárőreink havonta minimum két szolgálatot látnak el. Ezeken a szolgálatokon felül rendszeresen részt veszünk, rendőrségi akciókban, helyi rendezvények biztosításában.
Tevékenységünk jelentős részében polgárőr figyelő-jelző szolgálatot látunk el. Ezeket a szolgálatokat a kora esti órákban kezdjük és hajnalban fejezzük be, azért, hogy jelenlétünkkel, megelőzzük, a bűncselekmények elkövetését.
Várjuk sorainkba azokat, akik szabadidejük egy részét, a közjavára fordítva AKTÍVAN részt kívánnak venni polgárőr csoportunk munkájában.
Itt mondunk köszönetet támogatóinknak, akik anyagi és erkölcsi támogatásaikkal hozzájárulnak egyesületünk életéhez.

Tisztelettel:  Lőrinc- Kertváros Polgárőr Csoport

Elnök: Székely László +36305551866
Szolgálatvezető: Mészáros Bence +36706581563
Titkár: Dobos Gábor: +36703329658
Segélyhívó: +36706581563

 

Kategória: Civil szervezetek

Az alapítvány célja  a Cseperedő Óvoda anyagi, tárgyi feltételeinek javítása és az  óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelése.

Kategória: Civil szervezetek

A szervezet jogi formája: civil közösség (a MAESZ közhasznú egyesület tagszervezete)

A szervezet célja a demokratikus szabadságjogok történelmi értékeinek védelme, e célkitűzéssel összehangban álló társadalmi tevékenység kezdeményezése és ösztönzése.

Kategória: Civil szervezetek

Az egyesület célja a Magyar Koronaőrség történelmi és katonai tevékenységének megőrzése, ápolása és fenntartása. Az egyesület tevékenysége a Szent Korona és a Szent Jobb őrzése és kísérete.

Kategória: Civil szervezetek

A szervezet célja: találkozók, klubnapok, szakmai előadások szervezése.

Kategória: Civil szervezetek

A Magyar Vöröskereszt történelmi múlttal és népes önkéntes segítő hálózattal rendelkező nemzeti humanitárius társadalmi szervezet. Nemzetközi szövetség részeként végzi munkáját. Megalakulásának éve 1881., tevékenysége ettől kezdődően folyamatos.

A Magyar Vöröskereszt fő célkitűzései: az élet, az egészség védelme; az emberi személyiség tiszteletben tartása; az emberi szenvedés, a szociális gondok enyhítése; a betegségek megelőzése; a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése; a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés; a humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése; a társadalmi szolidaritásra nevelés.

A Vöröskereszt tevékenységét a nemzetközi mozgalom alapelveinek – emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség – maradéktalan tiszteletben tartásával, annak megfelelően végzi.

A Magyar Vöröskereszt Budapest XVIII. Kerületi Területi Szervezetének irodája az 1181. Budapest, Üllői út 337. szám alatt található.
Hétköznapokon a keddi, a szerdai és a csütörtöki napokon 9.00-12.00 óra között biztosítjuk az ügyfélfogadást.

(Természetesen az adományok leadása - előzetes egyeztetést követően - eltérő időpontban is megvalósítható, de kérjük Önöket előzetesen mindenképpen egyeztessék.)

Az aktuális információkat, havi rendezvényeket, véradásokat, egyéb programokat irodánkban - írásban is - folyamatosan kommunikáljuk. (Esetleges változásokat előzetesen szóban és írásban is kifüggesztve jelezzük a velünk együttműködő és szolgáltatásainkat igénybe vevők felé.)

 

Keressenek minket bizalommal!

 

Kategória: Civil szervezetek