Közmeghallgatás 2020. február 27. (17.00 óra)

 

A közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_2020február27_meghívó.pdf

  

Közmeghallgatás 2020február27 meghívó

 

2020. évi rendeletek

 

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. december 10-i (kedd) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20191210_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20191210_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20191210_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról Kt-136

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-136.pdf

 Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve Kt-137

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-137.pdf

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-134

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetője,

Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnok

pdfKT-134.pdf

 

 

4.) Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020. felülvizsgálatáról Kt-131

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-131.pdf

 

 

5.) Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata Kt-129

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-129.pdf

 

 

6.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-128

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-128.pdf

 

 

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-138

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-138.pdf

 

 

8.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-141

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-141.pdf

 

 

9.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-142/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

10.) A Havanna lakótelepen található önkormányzati tulajdonú 151126/47 hrsz.-ú telekingatlanon ideiglenes építési engedéllyel épült szolgáltatóházzal kapcsolatos döntéshozatal Kt-139/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-73/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

12.) Döntés követelés elengedése tárgyában Tul-74/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

   

 

13.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

(A Bizottság 2019. november 25-i ülésén elnapolt napirend)

 

 

14.) Döntés az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog rangsorának megváltoztatása tárgyában Tul-75/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Egyebek

 

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Pestszentlőrinc – Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

Közmeghallgatás 2019. december 12. (csütörtök) 17.00 óra

 

A közmeghallgatás meghívója: pdfKözmeghallgatás_2019december12_meghívó.pdf

 JegyzőkönyvpdfJKV20191212_közmeghallgatás.pdf

Közmeghallgatás 2019december12 meghívó

 

Tulajdonosi Bizottság 2019. november 25-i (hétfő) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20191125_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20191125_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20191125_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Tulajdonosi Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata Tul-70

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfTul-70.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-115.pdf

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

 

4.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-112

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-112.pdf

 

5.) „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család– és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

6.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Kt-111

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-111.pdf

 

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-118/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

8.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása Kt-116/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

10.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés követelés engedményezése tárgyában Tul-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) Budapest, XVIII. kerület 152538 hrsz.-ú, természetben a 1184 Budapest, József u. 33. szám alatt található ingatlan 24/100-ad tulajdoni hányadával kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-63/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

16.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-65/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

17.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és más kerületi önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog cseréje ügyében Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

18.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ELŐTERJESZTÉS:

 

H1.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

 

Idősügyi és Lakásügyi Bizottság tagjai

Bizottság működése: 2019. október 30-tól

 

 

Bizottság tagjai:

 

 

Fehér Gábor elnök

Pál Norbert alelnök

Nagy Balázs István

Szarvas Attila  Sándor

Dabasi Ottó

Konta Cintia Dóra

Soós Kristóf

 

 

Szaniszló Sándor

febr. 16, 2020

Szaniszló Sándor (MSZP)

polgármester

 

 

 

 

Mandátumai:

2002-2006, 2006-2010, 2019-

 

 

 

 

Vagyonnyilatkozatai:

 pdfLETÖLTÉS - 2019 ŐSZÉN LEADOTT VAGYONNYILATKOZAT.pdf

 

Pál Norbert

febr. 16, 2020

Pál Norbert (MSZP)

Önkormányzati Képviselő - a 13. számú egyéni választókerület képviselője.

Bizottsági tagságai:

- a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke

- az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság alelnöke

- a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság tagja

Mandátumai:

2019-

Vagyonnyilatkozatai:

pdfLETÖLTÉS - 2019 ŐSZÉN LEADOTT VAGYONNYILATKOZAT

Fogadóóra:

Kapcsolat:

 

 

Nagy Károly

febr. 16, 2020

Nagy Károly (MOMENTUM)

 

 

Önkormányzati Képviselő - a 10. számú egyéni választókerület képviselője.

Ifjúságügyi tanácsnok

 

 

Bizottsági tagságai:

- az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Bizottság alelnöke

- az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja

 

Mandátumai:

2019-

 

Vagyonnyilatkozatai:

 pdfLETÖLTÉS - 2019 ŐSZÉN LEADOTT VAGYONNYILATKOZAT

 

Fogadóóra:

 

Kapcsolat:

 

 

Nagy Balázs István

febr. 16, 2020

Nagy Balázs István (MOMENTUM)

 

 

Önkormányzati Képviselő - a 4. számú egyéni választókerület képviselője.

 

 

Bizottsági tagságai:

- a Tulajdonosi Bizottság elnöke

- az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság tagja

- a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság tagja

Mandátumai:

2019-

Vagyonnyilatkozatai:

pdfLETÖLTÉS - 2019 ŐSZÉN LEADOTT VAGYONNYILATKOZAT

Fogadóóra:

Kapcsolat:

Csatlakozz közösségünkhöz