Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

 

KT-10pdfKT-10.pdf

MeghívópdfMH0130rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0130rk_KT.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0130rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.Döntés az építéshatósági feladatok átadásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatalával megkötendő megállapodásról (1.)pdfKT-1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. Döntés pályázattal kapcsolatban (2.)pdfKT-2.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Döntések meghozatala a Rodinggal kötött testvérvárosi együttműködés alapján (3.)pdfKT-3.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés Zala Tibor hagyatékának átvételéről (4.)pdfKT-4.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

5. MLSZ pályákkal kapcsolatos döntések meghozatala (5.)pdfKT-5.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Döntés H2020 Programon való részvételről (6.)pdfKT-6.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS:

S1.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti ingatlanon lévő teniszpályák és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra további fejlesztéséhez (7) pdfS1_KT-7.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH0129_tffb.pdf

Határozat-kivonapdfHK0129_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0129rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.Döntés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása című megvalósíthatósági tanulmányterv tartalmáról

 

TFFB-02pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívottak: Somodi László, Szabó Levente KKBK Zrt.; Nyúl Zoltán, Bodó Imre, Kéki Róbert NIF Zrt.; Bede Áron FŐMTERV, Badalay Endre TRENECON Kft.

 

2. Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. január 20-i (hétfő) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200120rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200120rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200120rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Tul-1

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTul-1.pdf

  

 

2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-2/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0122rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0122rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0122rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

TFFB-01 pdfTF-01.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

2. Egyebek

MeghívópdfMH1212_Kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1212_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 (136.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 KT-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 KT-136kieg2pdfKT-136kieg2.pdf

 KT-136kieg2pdfKT-136kieg3.pdf

 

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(125.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(140.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

(127.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

(126.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

6. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

(131.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val

(134.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-134.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófa-védelmi Kirendeltség megbízott vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnok

 

8. Kerületi közbiztonsági szervezet kialakításának vizsgálata

(133.)pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

9. Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

(143.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztők: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

10. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

(129.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

11.A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve

(137.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.Döntés pályázattal kapcsolatosan

(138.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-138kieg1pdfKT-138kieg1.pdf

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása

(141.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

(128.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-128.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

(124.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-124.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Timárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

16. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása

(132.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-132.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

17. Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás tárgyában

(130.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető

 

18.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(123/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

19. A 2020. évi helyi kitüntetési javaslatok

(144/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

20. Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban

(142/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

21. A Havanna lakótelepen található önkormányzati tulajdonú 151126/47 hrsz.-ú telekingatlanon ideiglenes építési engedéllyel épült szolgáltatóházzal kapcsolatos döntéshozatal

(139/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22. XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság új elnök választása, valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása

(135/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Tóth Kálmán elnök, Kardos Gábor tag, dr. Heilauf Zsuzsanna tag, Pándy Tamás tag, Frank Gabriella

KTZ-135 

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(122.) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

24. Interpellációk

 

25. Kérdések

 

26. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KTZ-145        Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S2. A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlanon (142837 hrsz.) lévő rekortán pálya befedéséről és használatáról szóló döntés

KT-146pdfS2-KT-146.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S3. Döntés a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda vezetői megbizatásáról

KTZ-147           Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S4. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei vezetőjének ideiglenes megbízása

KTZ-148           Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S5. „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-149pdfS5-KT-149.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH1210_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1210_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1210_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-127pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

3. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

KT-126pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

4. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

KT-131pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

KT-143pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

6. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

KT-129pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve

KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-138pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Csontváry Kosztka Tivadar u. 2. (Baross u. – Margó Tivadar u. körforgalomnál) címen található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Egyebek

 

MeghívópdfMH1128_kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1128_kt_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1128_KT.pdf

 

Napirendi pontok

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(115.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-115kieg1pdfKT-115kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(119.)   rendkívüli eljárással!        pdfKT-119.pdf               

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-119kieg1pdfKt-119kieg1.pdf

 

3. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2020. január 1. és 2020. december 31. között

(114.)pdfKT-114.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

4. Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal kapcsolatos döntéshozatal

(109.)pdfKT-109.pdf            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

(110.)   rendkívüli eljárással! pdfKT-110.pdf                      

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. A "rabszolgatörvény" kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál történő alkalmazásával kapcsolatos javaslat

(117.) pdfKT-117.pdf 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatosan

(113.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-113.pdf                     

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(112.)   rendkívüli eljárással! pdfKT-112.pdf                      

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

(107.)  rendkívüli eljárással! pdfKT-107.pdf                      

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. „Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)”   módosított beruházási alapokmányának elfogadása

(111.)   rendkívüli eljárással!pdfKT-111.pdf                       

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(116/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!                       

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Felleg utca mentén található 142312, 142320 helyrajzi számú ingatlanok házszám megállapítására hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(108/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!                       

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

13. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések

(118/Z)            Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban

(120/Z)            Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

15. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója

(106.)  rendkívüli eljárással!  pdfKT-106.pdf                     

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor

 

16 .Interpellációk

 

17. Kérdések

 

18, Tájékoztatók, bejelentések

-Taj01: Tájékoztatás Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról

(121.)  rendkívüli eljárással pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

MeghívópdfMH1126_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1126_tffb.pdf

 

Napirendi pont: 

1.  A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata

TFFB-29pdfTF-29.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-115pdfKT-115.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-115kieg1pdfKT-115kieg1.pdf

 

3. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5. „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.„Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)”   módosított beruházási alapokmányának elfogadása

KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Döntés a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán (Thököly úti-Margó Tivadar utcai Hengersor utcai megállók) tervváltozatairól

TFFB-30pdfTF-30.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

TFFB-30kieg1pdfTF-30kieg1.pdf

 

8. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-116/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. A Budapest XVIII. kerület Felleg utca mentén található 142312, 142320 helyrajzi számú ingatlanok házszám megállapítására hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-108/Z       Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata

TFFB-31/Z    Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Tájékoztatás Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2019. évi környezetvédelmi állapotáról

Taj01-121pdfTaj01-121.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

12. Egyebek

 

MeghívópdfMH1030_Kt_alakulo.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1030_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1030.pdf

Napirendi pontok: 

Az ülés helye: Rózsa Művelődési Ház (1181 Budapest, Városház utca 1-3.)

 1. Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatója

 

 2. A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele

 3. Megbízólevelek átadása, esküokmányok aláírása és átvétele

 4. A polgármester eskütétele

 5. Polgármesteri program ismertetése, köszöntő

Szünet

(Az alakuló ülés a szünetet követően a Polgármesteri Hivatal képviselő-testületi termében folytatódik.)

6. Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet módosításáról (101.)pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-101kieg1pdfKT-101kieg1.pdf

 

7. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) Önkormányzati rendelet módosításáról (102.)pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, bizottsági tagok megválasztása, Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjainak megválasztása, tanácsnokok választása (103.)pdfKT-103.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-103kieg1pdfKT-103kieg1.pdf

 

9. Alpolgármesterek választása (104.)pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-104kieg1pdfKT-104kieg1.pdf

 

10. Tulajdonosi döntések meghozatala önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban (105/Z) Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 (Az előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.)

 

11. Tájékoztatók, bejelentések

 

Csatlakozz közösségünkhöz