MeghívópdfMH0212_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/b számú KÉSZ)

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, „Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása

KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából

KT-26pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11, Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-25pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-3pdfTF-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-4pdfTF-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-8pdfTF-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építési beruházási alapokmány elfogadása

TFFB-7pdfTF-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-6pdfTF-6.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17, Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata

TFFB-2pdfTF-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata

TFFB-5pdfTF-5.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételrő

KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

MeghívópdfMH0215.pdf

Határozat-kivonat (AN)pdfHK0215_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0215_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 30kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-30kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (24.)pdfKT-24.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

3. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (7.)pdfKT-7.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72B. számú KÉSZ) (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (23.)pdfKT-23.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14kieg1pdfKT-14kieg1.pdf

 

9. Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (6.)pdfKT-6.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletnek a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (21.)pdfKT-21.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről (18.)pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása (33.)pdfKT-33.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása (22.)pdfKT-22.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. "Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről (31.) pdfKT-31.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18.Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (32.)pdfKT-32.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről (29.)pdfKT-29.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából (26.)pdfKT-26.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (27.)pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

rendkívüli eljárással!

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 5 óvoda Alapító Okiratának módosítása (8.)pdfKT-8.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

KT-8kieg1 - 11-12. határozatpdfKT-8kieg1.pdf

 

23. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. februári ülésére (34).pdfKT-34.pdf

 Előterjesztő: Kőrös Péter frakcióvezető

 

24. A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra (10/Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (19/Z) Zárt ülés!

 Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

 • 26. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (20/Z.) Zárt ülés!
 • Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

   

  27. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

  (9/Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: Szlezákné Czirják Judit

   

  28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

  (16/Z) Zárt ülés!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  29. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (25.)pdfKT-25.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  30. Interpellációk

   

  31. Kérdések

  • Kerd01: A Városinfo 18 Nonprofit Kft. működésének, működtetésének jogszerűsége (Makai Tibor kérdése dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfKerd-01.pdf

  kerd01-valasz pdfKerd-01-valasz.pdf


  32.Tájékoztatók, bejelentések


  Sürgősségi előterjesztések:


          •  S1.: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (35.)pdfS1-35.pdf

          Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

   

  • S2.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása (36.)pdfS2-36.pdf

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  • S3.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” (alperes) és Iváncsics Judit (felperes) közötti egyezségi megállapodás megkötése (37/Z)

          Zárt ülés!

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

   

   

  MeghívópdfMH0118rk_KT.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK0118rk_KT.pdf

  JegyzőkönyvpdfJK0118rk.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   

  1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (1.)pdfKT-1.pdf

   

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  2. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése (2.)pdfKT-2.pdf

  Előterjesztő: Kassai Dániel önkormányzati képviselő

  Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

   

  3. Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán való önkormányzati részvételről (3.)pdfKT-3.pdf

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  4. Szolidaritás vállalása az Európai Unió kisebbségvédelmi kezdeményezésével (4.)pdfKT-4.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  5. Vélemény nyilvánítása a bevándorlás-szervező irodákkal kapcsolatban (5.)pdfKT-5.pdf

  Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető

   

  6. Tájékoztatók, bejelentések

   

  MeghívópdfMH0117rk.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK0117rk.pdf

  JegyzőkönyvpdfJK0117rk.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   

  1,  Tájékoztató Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat munkaközi anyagáról

  TFFB-1pdfTF-1.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: Aczél Városépítész Bt., Aczél Gábor tervező

   

  2, Egyebek

   

   

   

  Meghívó pdfmeghívó.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJKV1220_KT.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   1. A Városinfo 18 Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése

  (228.) pdfKT-228.pdf

  Előterjesztő: Kassai Dániel önkormányzati képviselő

  Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

   

  2. Tájékoztatók, bejelentések

   

  MeghívópdfMH1214rk_tffb.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK1214rk_tffb.pdf

  JegyzőkönyvpdfJK1214rk.pdf

   

  Napirendi pontok:

  1, A Budapest XVIII. kerület (150228/84) hrsz.-ú közterület (Margó Tivadar u.) egy részének használata autótárolás céljából

   TFFB-49pdfTF-49.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  2, „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása

  KT-S2/227pdfS2-227.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  3, Egyebek

   

  Helyszíni kiosztású anyag: 

   H1, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére a KEHOP-5.2.11 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokhoz

   

  H1-50pdfH1-50.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

   

  MeghívópdfMH1214_KT.pdf

  Határozat-kivonat (AN)pdfHK1214_KT_AN.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJKV1214_KT.pdf

   

  Napirendi pontok: 

   1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről (220.)

  rendkívüli eljárással!pdfKT-220.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: könyvvizsgáló

  220kieg1 pdfKT-220kieg1.pdf

  220kieg2pdf220kieg2.pdf

  220kieg3pdf220kieg3.pdf

  220kieg4pdf220kieg4.pdf

   

   2. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  (215.)pdfKT-215.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

   3. A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve (224.)pdfKT-224.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  4 .Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel (216.)pdfKT-216.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  216kieg1 pdfKT-216kieg1.pdf

  216kieg2pdfKT-216kieg2.pdf

   

  5. Döntés pályázattal kapcsolatosan (221.)pdfKT-221.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


  6. Döntés a Budapest, XVIII. Kerület 155150 hrsz.-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan egy részének használatára kötött Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (208.)pdfKT-208.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   208kieg1pdfKT-208kieg1.pdf

   

  7. Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban (223.)pdfKT-223.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  8. Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában (222.)pdfKT-222.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  9. A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata (212.)pdfKT-212.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

   

  10. Sportrendezvények 2018. (217.)pdfKT-217.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  11. Döntés a Tébláb Művészeti Alapítvány támogatásával kapcsolatban  (214.)pdfKT-214.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

  Meghívott: Vörös Árpád elnök

   

  12. Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből  (218/Z.) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

   

   218/Z-kieg1

   

  13. A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok  (219/Z.) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  14. Döntés a HELIX Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról (211/Z.) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  211/Zkieg1 

   

  15. Döntés a 1181 Budapest, Hengersor u. 55. fszt. 5. szám alatti lakás bővítéséről (210/Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  16. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

  (213./Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  17. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  (209.)pdfKT-209_AN.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

   

  18. Interpellációk 

  - Int-01: ”Milyen ajándékot kap még a kerület Öntől?” (Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-01.pdf

  - Int-02: „Alkalmas-e feladatai ellátásra Galgóczy Zolán? (Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)pdfInt-02.pdf

  - Int-03: „Fiatalok18” (Somody László képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-03.pdf          Int-03valaszpdfInt-03valasz.pdf

  - Int-04: „Kalendárium” (Mérő Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-04.pdf

  - Int-05: „Mit és milyen indokból tilt be a kerületben” (Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-05.pdf

   

   19. Kérdések

   

  20. Tájékoztatók, bejelentések

  -Taj01:Tájékoztatás a Képviselő-testület 292/2017. (IX.12.) számú határozatával kapcsolatos vizsgálat eredményéről (Taj01-225.)pdfTaj01-225.pdf

              Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST KÖVETŐEN, 18.00 ÓRAI KEZDETTEL KÖZMEGHALLGATÁS MEGTARTÁSÁRA KERÜL SOR, MELYNEK FŐ TÉMÁJA "IDŐSGONDOZÁS A KERÜLETBEN".

   

  Bizottsági határozatok (ZÁRT)

   

  Sürgősségi előterjesztések:

   

  S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás (226.)pdfS1-226.pdf

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  S2. „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása (S2/227)pdfS2-227.pdf

   

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

   

   

   

  MeghívópdfMH1206_tffb.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK1206_tffb.pdf

  JegyzőkönyvpdfJK1206_tffb.pdf

   

  Napirendi pontok:

   

  1, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

  KT-220pdfKT-220.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfKT-220kieg1.pdf

   

  2, A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve

  KT-224pdfKT-224.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  3, Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel

  KT-216pdfKT-216.pdf

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  4, Döntés pályázattal kapcsolatosan

  KT-221pdfKT-221.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  5, Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban

  KT-223pdfKT-223.pdf

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  6, Döntés Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72/B. számú szabályozási terv)

  TFFB-46pdfTF-46.pdf        

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  7, Döntés a HELIX Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról

  KT-211/Z        Zárt ülés!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  8, Tájékoztatás a Képviselő-testületi 292/2017. (IX.12.) számú határozatával kapcsolatos vizsgálat eredményéről

  Taj01-225pdfTaj01-225.pdf

   Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  9, Egyebek

   

   

  H1.) „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása TFFB-47

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfH1_TFFB-47.pdf

   

  H2.) „Kerekerdő óvoda fűtéskorszerűstés munkái” építés Beruházási alapokmányának elfogadása TFFB-48

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

   pdfH2_TFFB-48.pdf

   

  MeghívópdfMH1127rk_tffb.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK1127rk_tffb.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJK1127rk_tffb.pdf

   

  Napirendi pontok:

  1, „Csörgőfa utca parkoló felújítása és csapadékvíz elvezetés megoldása hrsz(145201/28)” építés beruházási alapokmányának elfogadása

  TFFB-46pdfTF-46.pdf        

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

                                

  2, Egyebek

   

   

  MeghívópdfMH1116_KT.pdf

  Határozat-kivonatpdfHK1116_AN.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJK1116_KT.pdf

   

  Napirendi pontok: 

  1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

  (196.) pdfKT-196.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   196kieg1pdfKT-196kieg1.pdf

   

  2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) (181.)pdfKT-181.pdf         

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  3. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  (182.)pdfKT-182.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  182kieg1pdfKT-182kieg1.pdf 

   182kieg2pdfKT-182kieg2.pdf

   

  4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

  (199.)pdfKT-199.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között  (183.)pdfKT-183.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  Meghívott: Minyóczki Árpád kapitányságvezető-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

  KT-183kieg1pdfKT-183kieg1.pdf

   

  6. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (184.)pdfKT-184.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  Meghívott: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

   

  7.  Jobbágyi-Homolya Jenőné eltemettetése (200.)pdfKT-200.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  8. Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről (185.)pdfKT-185.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  9. Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban  (201.)pdfKT-201.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  KT-201kieg1pdfKT-201kieg1.pdf

   

  10. Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel

   (202.)pdfKT-202.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   202kieg1pdfKT-202kieg1.pdf

   

  11. A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódó döntés meghozatala (186.)pdfKT-186.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  Meghívott: Kissné Baumann Gizella

   186kieg1pdfKT-186kieg1.pdf

   

  12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 283/2017. (IX.12) számú határozat módosítása  (187.)pdfKT-187.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  13. A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása  (203.)pdfKT-203.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  14. Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról (188.)pdfKT-188.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  15. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása a Budapest XVIII. Kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan (204.)pdfKT-204.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

   

  17. TAO támogatások átláthatóvá tétele (198.)pdfKT-198.pdf

  Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

   

  18. Budapest, XVIII. Kerület 145973 hrsz.-ú, természetben 1182 Budapest, Üllői út 807. szám alatt található, 142.643 m2 nagyságú, kivett udvar és bázisállomással kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (205./Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  (A napirendet a Képviselő-testület a 310/2017. (XI.16.) sz. határozata szerint nyílt ülésen tárgyalta.) 

  205pdfKT-205.pdf

  205kieg1pdfKT-205kieg1.pdf

   

  19. Döntés a Budapest, XVIII. Ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról (190./Z)  Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  20.Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról  (206./Z)  Zárt ülés! 

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  21. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlan értékesítésére vonatkozóan (191/Z)  Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása  (193/Z)       Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  23. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (195.)pdfKT-195.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

   

  24. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi    beszámolója  (192.)pdfKT-192.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  25. Interpellációk

      Int-01: Kormányzati egyeztetés a közterületi reklámhordozókról (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-01.pdf

   

  -         Int-02:  Régi-új dohánybolt a Gloriett lakótelepen (Fehér Gábor interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-02.pdf

     Int-02valaszpdfInt-02valasz.pdf

   

  26. Kérdések

   

  27. Tájékoztatók, bejelentések

  -          Taj01: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról  (194. )pdfKT-194.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  -          Taj02: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (197.)pdfTaj02-197.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

   

  Sürgősségi napirend:

  S1-207: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról döntéspdfS1-207.pdf

  Csatlakozz közösségünkhöz